Principalele mecanisme de atragere și retenție a personalului în producție

Principalele mecanisme de atragere și retenție a personalului în producție

Bun venit într-o lume a inovației și eficienței, unde multitudinea de produse pe care le vedem și le utilizăm reprezintă rezultatul muncii și dăruirii oamenilor din spatele liniilor de producție. 

Inima oricărei companii industriale este linia de producție, iar calitatea și eficiența acesteia sunt definitorii pentru succesul întregului lanț de producție.

Uneori creșterea volumelor în producție poate aduce provocări din prisma asigurării necesarului de personal, situație ce impune companiilor să adopte inclusiv strategii de relocare de resurse umane, între care menționăm relocarea de personal din România și relocarea de personal din Asia.

Prima dintre acestea, cu efect imediat, presupune relocarea de personal din zone slab dezvoltate economic, către zone puternic industrializate, cu deficit de forță de muncă.

Cea de-a doua vizează relocarea de personal din Asia, unde nivelul de trai mai scăzut față de țările europene determină populația locală să emigreze către țări precum România, care le asigură veniturile necesare atât pentru traiul propiu cât și pentru susținerea familiilor din țara de origine. 

Dar care ar fi modalitățile prin care să atrageți potențiali angajați și să păstrați angajații actuali asigurându-vă o echipă motivată și stabilă în acest mediu dinamic și solicitant?

În acest articol, vă propunem să explorați câteva dintre strategiile și practicile pentru atragerea și retenția personalului pentru liniile de producție, explorând soluțiile care au oferit cele mai bune rezultate pentru creșterea performanței și construirea unei echipe puternice și unite. 

Vă invităm, astfel, să descoperiți cum să transformați linia de producție într-un loc unde angajații se simt apreciați, motivându-i să își aducă contribuția în mod constant și să rămână alături de companie pe termen lung.

Factori de atracție a personalului direct productiv

Brandul de angajator

Sau eticheta de angajator, este percepția pe care o au actualii și potențialii angajați, precum și alte părți interesate despre compania dumneavoastră. În mod indirect, experiența personală pozitivă la locul de muncă a angajaților în cadrul liniilor de producție, de exemplu, poate influența decisiv intenția unor potențiali angajați de a-și depune candidatura, prin oferirea de detalii cu privire la cultura organizațională a companiei și beneficii.

În mod direct, contează modalitatea prin care vă faceți cunoscută compania în fața potențialilor angajați, prin prezentarea acesteia și a oportunităților pe care le oferă. Contribuția activă în cadrul comunităților locale prin participarea la acțiuni de voluntariat și sponsorizare și participare la evenimente cu caracter social susține în mod pozitiv brandul de angajator.

Modalitățile prin care puteți afla situația etichetei de angajator este prin crearea de sondaje și cercetări de piață, atenție asupra recenziilor și postărilor din social media, precum și prin analiza concurenței.   

Un brand de angajator puternic poate contribui la atragerea și retenția personalului de producție și, de asemenea, poate contribui la creșterea satisfacției angajaților și a productivității.

Beneficii 

Compania dvs. poate oferi personalului direct productiv mai multe tipuri de beneficii competitive, precum asigurare de viață, abonament privat de sănătate, programe de școlarizare, al 13-lea salariu și alte bonusuri de performanță și prime la ocazii speciale și sărbători. 

De asemenea, compania poate promova activități recreative, oferind gratuitate sau reduceri la săli sportive, bazine de înot, cinema, sau evenimente precum festivaluri și concerte.

Un mediu de lucru atractiv și sigur

Cultura organizațională pozitivă promovată de compania dvs. poate avea un impact semnificativ asupra satisfacției la locul de muncă și asupra productivității angajaților. Valorile, normele și comportamentul sunt aspecte care fac parte din politicile companiei, dar care pot fi transmise prin tradiție sau prin exemplu. 

Angajații vor fi mai motivați și mai implicați în munca lor dacă compania promovează o cultură a respectului. De asemenea, cei nou veniți se vor adapta și vor învăța mai repede dacă vor fi tratați cu răbdare și înțelegere. 

Asigurarea siguranței și sănătății la locul de muncă prin norme, echipare adecvată și dotare tehnologică potrivite reprezintă un aspect important în decizia de angajare a potențialilor candidați. 

Oportunităţi de promovare 

Recunoașterea meritelor angajaților de pe linia de producție care au reușit să dobândească competențe suplimentare care le-au asigurat accesul la o poziție superioară poate fi o modalitate de a demonstra noilor angajați că și linia de producție îți poate asigura accesul la dezvoltare profesională și deci la venituri mai mari.

Parteneriate cu instituții de învățământ

Colaborarea cu instituțiile de învățământ poate aduce beneficii multiple în asigurarea necesarului de personal pentru liniile de producție,.prin facilitarea accesului la tineri, studenți și absolvenți, potențial angajați în domeniu. 

Factori de retenție a personalului în liniile de producție

Salarii competitive

O grilă salarială bine concepută și adaptată la specificul organizației, respectând atât indicatorii de performanță cât și de vechime ai personalului, reprezintă un avantaj major în a oferi angajaților o perspectivă clară asupra potențialului pe care îl pot atinge.

Pe termen lung, este importantă de asemenea existența unei vederi de ansamblu asupra nivelului de salarizare pe piața locală, astfel încât compania să se poată menține atractivă pentru proprii angajați. 

Un mediu de lucru pozitiv 

În companie trebuie creat un mediu de lucru pozitiv, non-conflictual și preventiv, iar pentru rezolvarea eventualelor dispute, trebuie abordate metode constructive, în așa fel încât activitatea personalului pe liniile de producție să fie armonioasă. 

Relațiile între salariați și șefii ierarhici trebuie să fie bazate pe corectitudine, deschidere și transparență. Angajații trebuie să aibă acces la informații relevante despre activitatea lor curentă și rezultatele acesteia,  comunicate într-o manieră profesionistă și respectuoasă.    

De asemenea, este important a avea deschidere la propunerile de îmbunătățire venite din partea angajaților din producție. Perspectiva lor și feedback-ul pozitiv din partea dvs. se vor transpune în creșterea productivității, reducerea fluctuației și îmbunătățirea calității serviciilor și produselor.

Training şi dezvoltare 

Este ideal să oferiți angajaţilor oportunităţi de training şi dezvoltare pentru a-i ajuta să-şi dezvolte abilităţile, prin participarea la cursuri și seminarii organizate în cadrul companiei sau în afara ei.

Personalul cu senioritate în cadrul liniilor de producție poate asigura training practic și dezvoltarea competențelor noilor angajați. 

Sistem de bonusare și recunoaștere

Pentru îmbunătățirea satisfacției la locul de muncă și motivarea angajaților, puteți crea un sistem de bonusare financiară și de recunoaștere publică a realizărilor. Crearea unui astfel de sistem trebuie să aibă la bază principiile transparenței, egalității și flexibilității.

Prin dedicarea de resurse și eforturi pentru a crea un mediu propice, bazat pe cunoaștere și dezvoltare, nu numai că veți păstra o echipă productivă și motivată, ci veți și transforma linia de producție într-un loc în care angajații să fie mai mult decât simpli lucrători - o comunitate care se dezvoltă și se îmbogățește prin reciprocitate.