Recrutarea forței de muncă din Asia în sectorul industrial din România: motive, opțiuni și implicații

Recrutarea forței de muncă din Asia

Recrutarea forței de muncă din Asia a devenit o opțiune tot mai des întâlnită în sectorul industrial din România. Angajatorii din diverse domenii se confruntă cu provocări legate de disponibilitatea forței de muncă locală, abilitățile tehnice și competențele specifice, costurile și flexibilitatea lucrătorilor. Pentru a acoperi aceste nevoi, angajatorii români apelează tot mai des la forța de muncă asiatică. În acest articol, vom explora motivele pentru care angajatorii din România se îndreaptă spre recrutarea lucrătorilor din Asia, opțiunile disponibile și implicațiile asociate acestui proces.

Motivele pentru care angajatorii din România apelează la forța de muncă din Asia

Există o serie de  circumstanțe pentru care un angajator din România, din sectorul industrial și nu numai, ar putea apela la recrutarea forței de muncă adusă din Asia, respectiv:

Scăderea disponibilității forței de muncă locale:

În majoritatea cazurilor, angajatorii din România se confruntă cu o scădere a disponibilității forței de muncă locale pe anumite domenii industriale. Acest lucru poate fi cauzat de migrație, îmbătrânirea populației sau o neconcordanță între cererea și oferta de muncă. Astfel, una dintre soluțiile angajatorilor este reprezentată de integrarea de forță de muncă din Asia pentru a acoperi deficitul de personal.

Abilități tehnice și competențe specifice:

Unele companii din România pot căuta lucrători cu abilități tehnice sau competențe specifice care sunt tot mai greu de găsit pe piața locală a muncii. Una dintre cauze, menționată mai sus, este cea a migrației. În Asia, există o bază largă de specializări în diverse domenii, precum inginerie, producție sau mecanică, competențe de care angajatorii români au nevoie în susținerea operațiunilor industriale.

Costuri scăzute:

Un alt motiv pentru care angajatorii români din sectorul industrial pot apela la forța de muncă din Asia țintește eficientizarea costului cu salariile. Salariile în țările asiatice sunt  semnificativ mai mici decât cele practicate în România și în alte țări europene, ceea ce poate reduce costurile de producție și spori competitivitatea angajatorilor în industrie.

Flexibilitatea și disponibilitatea forței de muncă:

Forța de muncă din Asia este caracterizată printr-o flexibilitate și disponibilitate sporită în ceea ce privește programul de lucru extins, efectuarea de ore suplimentare sau lucrul în diverse scheme de program. Aceste aspecte pot fi importante pentru industriile care necesită program de lucru extins sau flexibil, cum ar fi zonele de producție sau sectorul logistic.

Opțiuni pentru accesarea forței de muncă din Asia în România

Pentru a putea beneficia de forța de muncă din Asia, un angajator industrial din România poate lua în considerare următoarele opțiuni:

Contractarea unei companii de gestionare completă a forței de muncă:

Angajatorul poate colabora cu o companie specializată în gestionarea forței de muncă, inclusiv lucrători din Asia. Această companie externă preia responsabilitățile administrative și operaționale legate de relocarea de personal din Asia în România și administrarea lor integrală pe toata perioada necesității acesteia în cadrul proceselor de producție/logistică ale clientului. Prin intermediul acestei companii externe, clientul va beneficia de un proces complet de recrutare, selecție, transfer din țara de origine în România cu respectarea legislației și reglementărilor privind lucrătorii străini, împreună cu o gestionare ulterioară eficientă și profesionistă a resursei umane.

Beneficiile accesării unui pachet complet de angajare și administrare forță de muncă:

 • Angajare și administrare 100% de către compania externă: Respectiv întregul proces de prospectare candidați în țara de origine, testare, selecție, transfer în România, legătura cu instituțiile abilitate, întocmirea și depunerea documentațiilor de obținere aviz de muncă, viza de intrare în tară, permis de ședere și nu numai, angajarea și administrarea ulterioară a lucrătorilor din Asia atât la locul de muncă al clientului cât și în unitățile de cazare, până la pregătirea și monitorizarea performanței angajaților în unitățile de producție.
 • Asigurarea forței de muncă disponibilă conform planificării de producție a clientului: Compania externă asigură disponibilitatea și asignarea lucrătorilor, astfel încât clientul să își poată menține un flux constant și eficient al activităților din producție.
 • Expertiză în gestionarea personalului multicultural: Compania externă de furnizare de resurse umane are experiență în lucrul cu personal multicultural, ceea ce îi conferă avanatajul de a gestiona eficient și rapid orice aspect legat de diversitatea culturală, comunicare și adaptarea la noul stil de viață și lucru din România.
 • Reducerea responsabilităților administrative și legale: Prin externalizarea proceselor de angajare și administrare a personalului, clientul își poate redistribui și concentra eforturile și resursele spre activități furnizoare de plus valoare organizației sale, precum integrare, formare, dezvoltare cultură organizațională a propriilor angajați.

Implicațiile externalizării procesului de recrutare și administrare a personalului:

 • Costurile asociate cu externalizarea unui întreg proces: Clientul va beneficia de un cost previzibil, fix pe toată perioada contractuală, aplicabil de la momentul începerii efective a activității în zonele de producție a lucrătorilor asiatici. Astfel, toate costurile de demarare a proiectului, respectiv recrutare, selecție, transport, avize și alte documente solicitate de institutii ale statului român sunt absorbite de către compania externă.
 • Încrederea și comunicarea eficientă: Clădirea unui proiect și parteneriat de succes între client și compania furnizoare presupune o colaborare continuă în cadrul căreia este important să se stabilească așteptări clare, să se clarifice responsabilitățile și să se mențină o comunicare constantă.  

Contractarea unei agenții de intermediere în forța de muncă:

Clientul în calitate de angajator poate colabora cu o agenție specializată în intermedierea recrutării forței de muncă din Asia. Această agenție poate facilita procesul de recrutare, selecție și transfer a lucrătorilor asiatici în România. Prin intermediul acestei agenții, angajatorul poate beneficia de expertiza și experiența în identificarea și selectarea candidaților potriviți, precum și de asistență în aspectele legale și administrative asociate recrutării internaționale.

Beneficii ale agențiilor de recrutare și intermediere:

 • Expertiză și experiență specializată: Agențiile specializate în recrutarea și selecția lucrătorilor din Asia dispun de cunoștințe și experiență în identificarea și selectarea candidaților potriviți. Aceasta asigură un proces mai eficient și mai precis, în care angajatorul beneficiază de ajutorul unor profesioniști în domeniu.
 • Rezolvarea aspectelor legale: Agențiile de intermediere și recrutare se ocupă de aspectele legale legate de aducerea lucrătorilor din Asia în România, inclusiv obținerea vizelelor și permiselor de muncă necesare. Aceasta elimină o mare parte din responsabilitățile angajatorului și asigură conformitatea cu reglementările legale.
 • Economisirea timpului și resurselor: Colaborarea cu o agenție de recrutare și intermediere poate economisi timp și resurse pentru angajator. Agenția se ocupă de procesele administrative și logistice asociate recrutării, inclusiv publicarea anunțurilor de joburi, selecția candidaților și organizarea interviurilor, astfel încât angajatorul să se poată concentra pe activitățile sale principale.

Implicații ale colaborării cu agențiile de recrutare și intermediere:

 • Verificarea credibilității și reputației: Este important ca angajatorul să efectueze cercetări și să verifice credibilitatea și reputația agenției de recrutare și intermediere înainte de a încheia un contract. Colaborarea cu o agenție necredibilă sau nesigură poate duce la rezultate nepotrivite sau neconforme cu așteptările.
 • Costurile asociate: Costurile serviciilor agențiilor de recrutare și intermediere trebuie luate în considerare. Acestea pot varia în funcție de serviciile oferite și de complexitatea procesului de recrutare. Angajatorul ar trebui să analizeze și să compare aceste costuri cu beneficiile obținute pentru a lua o decizie înțeleaptă din punct de vedere financiar.

Participarea la târguri de joburi internaționale:

Angajatorii pot participa la târguri de joburi internaționale organizate în țările asiatice, unde pot prezenta oportunitățile de angajare și pot recruta direct lucrători interesați să lucreze în România. Aceste târguri pot fi un loc potrivit pentru a întâlni potențiali candidați și a discuta despre cerințele și oportunitățile de angajare.

Beneficiile participării la târguri de joburi internaționale:

 • Târgurile de joburi internaționale oferă oportunitatea angajatorului de a întâlni personal lucrătorii din Asia și de a discuta direct cu ei despre oportunitățile de angajare. Aceasta poate facilita procesul de selecție și recrutare, deoarece angajatorul poate avea o interacțiune directă cu candidații și poate evalua mai bine compatibilitatea lor cu posturile disponibile.
 • Angajatorul poate obține informații despre cultura de muncă și cerințele pieței din țările asiatice, ceea ce poate spori înțelegerea și adaptarea la acestea.

Implicațiile participării la târguri de joburi internaționale:

 • Participarea la târgurile internaționale poate necesita costuri de călătorie și expunere, precum și alocarea de resurse pentru a pregăti materialele și prezentările necesare. Angajatorul trebuie să fie pregătit să gestioneze un volum potențial mare de candidați și să fie capabil să facă selecția adecvată într-un timp limitat.
 • Există posibilitatea ca nu toți candidații întâlniți la târg să fie disponibili la relocare  în România, ceea ce poate necesita eforturi suplimentare in prezentarea ofertei și negocierile aferente.

Colaborarea cu ambasadele și consulatele:

Angajatorii pot contacta ambasadele și consulatele țărilor asiatice din România pentru a obține informații și sprijin în procesul de recrutare a forței de muncă din acele țări. Aceste instituții pot oferi informații despre procedurile și reglementările legate de angajarea lucrătorilor din Asia în România.

Beneficiile colaborării cu ambasadele și consulatele:

 • Ambasadele și consulatele țărilor asiatice pot oferi angajatorului informații despre procedurile de recrutare și angajare, inclusiv despre reglementările legale și vizele de muncă relevante.
 • Aceste instituții pot facilita comunicarea cu autoritățile relevante din țările asiatice și pot oferi sprijin și asistență în rezolvarea problemelor și dificultăților întâmpinate în procesul de recrutare și aducere a lucrătorilor din Asia.

Implicațiile colaborării cu ambasadele și consulatele:

 • Angajatorul trebuie să stabilească și să mențină o bună relație de colaborare cu ambasadele și consulatele, deoarece acestea pot fi surse importante de informații și sprijin.
 • Procesul de obținere a vizei de muncă și a altor documente necesare poate implica o serie de etape și formalități, care pot fi consumatoare de timp și costisitoare.
 • Angajatorul trebuie să fie conștient de eventualele reglementări și restricții legate de aducerea și angajarea lucrătorilor din Asia, precum și de cerințele de conformitate cu legislația locală și internațională.

Utilizarea platformelor online de recrutare:

Există numeroase platforme online de recrutare care facilitează conectarea angajatorilor cu lucrătorii din întreaga lume. Angajatorii pot utiliza astfel de platforme pentru a publica anunțuri de joburi și pentru a găsi potențiali candidați din Asia. Este important să se menționeze în anunțuri și în cerințele postului faptul că angajatorul este interesat să recruteze lucrători din Asia.

Beneficiile utilizării platformelor online de recrutare:

Platformele online de recrutare permit angajatorului să ajungă la o audiență largă și diversă de candidați din Asia, oferindu-le oportunitatea de a aplica pentru locurile de muncă disponibile în România.

 • Angajatorul poate beneficia de un proces de recrutare automatizat, care facilitează gestionarea aplicațiilor, selecția candidaților și comunicarea cu aceștia.
 • Costurile asociate cu publicarea anunțurilor de joburi pe platformele online pot fi mai reduse în comparație cu alte opțiuni de recrutare, precum participarea la târguri sau angajarea agențiilor de recrutare.

Implicațiile utilizării platformelor online de recrutare:

 • Angajatorul trebuie să fie pregătit să primească un volum mare de candidaturi, ceea ce poate necesita o planificare și o structurare adecvată a procesului de selecție.
 • Evaluarea candidaților și identificarea celor mai potriviți pentru pozițiile disponibile poate fi un proces complex și consumator de timp.
 • Angajatorul trebuie să fie atent la riscurile asociate cu recrutarea online, cum ar fi posibilitatea obținerii de informații incorecte sau falsificate în aplicațiile candidaților.

Colaborarea cu instituții de învățământ și programe de schimb:

Angajatorii pot explora posibilitatea colaborării cu instituții de învățământ din Asia sau cu programe de schimb cultural și educațional. Prin astfel de colaborări, angajatorii pot identifica și recruta studenți sau absolvenți asiatici cu potențial pentru a se alătura forței lor de muncă.

Beneficiile colaborării cu instituții de învățământ și programe de schimb:

 • Colaborarea cu instituții de învățământ din Asia poate oferi angajatorului acces la studenți și absolvenți cu abilități și pregătire adecvate pentru nevoile industriale specifice.
 • Angajatorul poate identifica și recruta tineri talentați, care pot aduce o perspectivă și o abordare proaspătă în cadrul organizației.
 • Programele de schimb cultural și educațional pot facilita interacțiunea directă cu potențiali candidați, oferindu-le posibilitatea de a se familiariza cu mediul de lucru și cu cerințele angajatorului.

Implicațiile colaborării cu instituții de învățământ și programe de schimb:

 • Angajatorul trebuie să stabilească și să mențină parteneriate solide cu instituțiile de învățământ și programele de schimb, ceea ce implică eforturi de comunicare și colaborare pe termen lung.
 • Evaluarea calității pregătirii și competențelor candidaților poate fi un proces complex, deoarece acestea pot varia în funcție de instituția de învățământ sau programul de schimb.
 • Angajatorul trebuie să fie conștient de eventualele cerințe și restricții privind angajarea studenților sau absolvenților din Asia în România, inclusiv aspectele legale și vizele de muncă.

Este important ca angajatorii să fie conștienți de avantajele și implicațiile fiecărei opțiuni de recrutare a forței de muncă din Asia. De asemenea, trebuie să se asigure că respectă legislația muncii și procedurile legale implicate în aducerea lucrătorilor străini în țară. Planificarea și gestionarea adecvată a procesului de recrutare sunt cheia pentru a obține beneficii maxime și a minimiza riscurile implicate în recrutarea forței de muncă din Asia.

Recrutarea forței de muncă din Asia a devenit o soluție tot mai populară pentru angajatorii din sectorul industrial din România, în fața provocărilor legate de disponibilitatea forței de muncă locală, abilitățile tehnice și costuri. Apelarea la lucrători din Asia le permite să acopere deficitul de personal, să obțină abilități și competențe specializate, să reducă costurile și să beneficieze de flexibilitatea și disponibilitatea lucrătorilor.